Надежда и спокойствие за утрешният ден
Свържете се с нас
тел. 070011279, 0895549754
k.k.Чайка, ул.Д-р Любен Лазаров №74 /срещу хотел Журналист/

Ако желаете да ни посетите и да разгледате базата ни, както и да получите специфична цена за услуги по вашите нужди.  Свържете се с нас

Българите са сред най-възрастните хора в ЕС

Българите са сред най-възрастните хора в ЕС

Младите хора на възраст до 14 години са най-малко в България, показват данни от анализ на Евростат за структурата на населението в ЕС през 2011 г. Едва 13.2% от населението на страната попада в тази възрастова група. Две десетилетия по-рано младите хора под 15 години са били една пета от българското население, отчита Европейската статистическа служба. „Най-младата“ държава пък се оказва Ирландия, където през 2011 г. над една пета от населението е било на възраст до 14 години (виж инфографиката). Въпреки това и при тях се наблюдава спад на този дял спрямо 1991 г., когато почти 27% са попадали в тази възрастова група.

Делът на хората над 65 години в България също се увеличава между 1991 и 2011 г. – с 5 процентни пункта, и достигат почти една пета от населението. Средно за ЕС тенденцията е подобна, но там тази група хора нараства с под 4%. В Ирландия обаче тя е запазила дела си почти непроменен и остава държавата с най-малък дял възрастни хора – едва 11.5% от населението на страната. Другите държави водачи по този показател са Кипър и Словакия – малко под 13%, Люксембург – 13.9%, и Румъния – 14.9%.

Добрата новина все пак е, че за двадесетгодишния период между 1991 г. и 2011 г. хората в трудоспособна възраст остават сравнително стабилен дял от населението на ЕС, а в България дори леко нарастват – с почти 2 процентни пункта, т.е. все още има кой да работи. През 2011 г. коефициентът на възрастова зависимост за България е бил 46%. Това означава, че двама души са работели за всеки човек, който е или твърде млад и не е влязъл на пазара на труда, или е в неработоспособна възраст.

Според прогнозите на Евростат до 2060 г. вероятно всички страни – членки на ЕС, ще имат застаряващо население. Според този сценарий до 2040 г. населението на ЕС ще достигне своя връх – 526 млн. души, и след това ще започне да намалява – до 517 млн. през 2060 г. Средната възраст на европейците пък ще достигне почти 48 години и все повече ще намалява делът на хората в работоспособна възраст. Националният статистически институт също е направил прогноза за населението на България до 2060 г. Оптимистичният сценарий е българите да намалеят до около 5.8 млн., а песимистичният – около 5.2 млн. души.

Ако имате нужда от специализирана грижа за Ваш близък Дом за стари хора Черно море ще осигури 24/7 медицинска грижа за Вашите близки и роднини.
За повече информация, свържете се с нас на 0895549754.

Източник: https://www.capital.bg/