Надежда и спокойствие за утрешният ден
Свържете се с нас
тел. 070011279, 0895549754
k.k.Чайка, ул.Д-р Любен Лазаров №74 /срещу хотел Журналист/

Ако желаете да ни посетите и да разгледате базата ни, както и да получите специфична цена за услуги по вашите нужди.  Свържете се с нас

Българското население продължава да застарява

Българското население продължава да застарява

Населението на България се е стопило с близо 52 хиляди души през 2017 г. или с 0.7 на сто, раждаемостта е намаляла с над хиляда деца или 1.6 на сто, а средната продължителност на живота се е увеличила с 0.1 години. Това сочат данните в отчета за 2017 година за изпълнение на актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в България (2012-2030 г.),

По данни на НСИ към 31 декември 2017 г. населението на България е 7 050 034 души, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз. Спрямо година по-рано намалението е 51 825 души.

Най-значимата демографска тенденция в развитието на населението е процесът на застаряване, посочват от правителствената пресслужба. В края на 2017 г. хората на 65 и повече навършени години са 1 481 908, или 21% от населението на страната. В сравнение с 2016 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.3 процентни пункта, а спрямо 2001 г. – с 4.1 процентни пункта, според данните.

Средната продължителност на предстоящия живот за населението на страната, изчислена за периода 2015 – 2017 г., е 74.8 години. При мъжете тя е 71.3 години, докато при жените е със 7 години по-висока – 78.4 години. Жителите в градовете живеят по-дълго – 75.6 години, докато в селата – 72.8 години.

През 2017 г. в страната са регистрирани 64 359 родени деца, като от тях 63 955 (99.4%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените деца. Средната възраст на жените при раждане на първо дете се увеличава от 27 години през 2016 г. на 27.1 години през 2017 година. През миналата година средният брой живородени деца от една жена е бил 1.56. За сравнение през 2001 г. той е бил 1.24, а през 2016 г. – 1.54.
Източник: www.mediapool.bg
Добре е да вземем под внимание тези тенденциии и да помислим от сега за нашите старини.