Надежда и спокойствие за утрешният ден
Свържете се с нас
тел. 070011279, 0895549754
k.k.Чайка, ул.Д-р Любен Лазаров №74 /срещу хотел Журналист/

Ако желаете да ни посетите и да разгледате базата ни, както и да получите специфична цена за услуги по вашите нужди.  Свържете се с нас

България: старост-нерадост

България: старост-нерадост

ООН предупреждава за необратими демографски промени, свързани със застаряването на световното население. До 2050 година броят на прехвърлилите 60 години ще достигне 2 млрд. души, като България е сред най-застарелите нации.

Без паралел в историята на човечеството

Само за 10 години броят на хората над 60-годишна възраст се е увеличил със 100 млн. В момента техният брой е 700 млн., или 11 процента от световното население. Според изследването старостта е в настъпление навсякъде по света – до 2050 година 2 млрд. души ще са на повече от 60 години, което се равнява на 22 процента от световното население. В новия си доклад ООН предупреждава, че тази степен на застаряване е без паралел в човешката история.

Обезпокояваща е и една нова тенденция: паралелно с бързо растящия брой на възрастните намалява броят на децата под 15 години, както и броят на хората в трудоспособна възраст (15 – 59 години). В световен мащаб броят на хората над 60 години ще надхвърли броя на децата през 2045 година. В развитите части на света това се е случило още през 1998 година.

Главната причина за тези процеси е спадът в раждаемостта, което се е превърнало в универсален проблем. Демографите смятат, че раждаемостта едва ли някога ще се върне на високите си нива от миналото. В този смисъл промените в демографската структура на света са необратими.

Застаряването е процес с дълбоки последици. То засяга всички аспекти на икономическия и социалния живот и ще промени фундаментално политическите структури, тъй като влияе на тенденциите на гласуване и политическата репрезентация. Нарушените демографски пропорции водят до промени в самите основи на обществото, твърдят демографите.

България е сред 10-те най-застарели нации

Застаряването засяга всички части на света, но най-застарели са развитите държави. България е сред 10-те най-застарели държави. Тя е пета в света – 24.2 процента от населението й е над 60 години. „По-стари“ от българите са само японците, италианците, германците и шведите.

По критерия средна възраст на населението България е седма в света /със средна възраст 41.5 години/. Степента и бързината на застаряване в България изглеждат застрашителни.

В предишното демографско проучване на ООН от 2007 година България беше седма по застаряване, с 22.9% население над 60 години, и девета по средна възраст на населението си – 40.6 години. Степента на застаряване е различна за различните региони и държави.

До 2050 средната възраст ще се увеличи с 10 години

Европа е сред най-застарелите части на света, а Южна Европа – където е България – има значително по-застаряло население в сравнение със средната възраст за Източна Европа.

В развитите държави всеки пети е на повече от 60 години, а до 2050 година това ще важи за всеки трети. Нараства и броят на хората на над 80-годишна възраст. В момента броят им расте с по 4% на година, като тенденцията е към покачване.

Между развиващите се и развитите държави все още има големи разлики, но според демографите до средата на 21 век развиващият се свят ще бъде също толкова застарял, колкото са развитите страни в момента. Средната възраст на световното население е понастоящем 28 години.

Най-младата държава е Нигер със средна възраст на населението 15 години. Най-старата е Япония – със средна възраст 44 години.

Сред възрастните преобладават жените

През следващите четири десетилетия средната възраст на световното население ще се вдигне на 38 години. Тъй като жените живеят по-дълго от мъжете, те съставляват и по-голямата част от застарялото население. В момента жените над 60 години са с 66 млн. повече от възрастните мъже, а в групата на над 80-годишните жените са двойно повече от мъжете. При хората над 100 години броят на жените е 5 пъти по-висок от броя на мъжете.

Ако имате нужда от специализирана грижа за Ваш близък Дом за стари хора Черно море ще осигури 24/7 медицинска грижа за Вашите близки и роднини.
За повече информация, свържете се с нас на 0895549754.

Източници: https://profit.bg/,
Дойче веле