Надежда и спокойствие за утрешният ден
Свържете се с нас
тел. 070011279, 0895549754
k.k.Чайка, ул.Д-р Любен Лазаров №74 /срещу хотел Журналист/

Ако желаете да ни посетите и да разгледате базата ни, както и да получите специфична цена за услуги по вашите нужди.  Свържете се с нас

България с най-широки права за ранно пенсиониране в ЕС

България с най-широки права за ранно пенсиониране в ЕС

България е единствената страна в ЕС, в която човек може да се пенсионира без условия за възрастта. Това могат да направят служителите на специалните ведомства, които могат да излязат в пенсия при 27 г. осигурителен стаж, от които 2/3 – специализиран.

В някои страни в ЕС изобщо не съществува възможност да се излезе по-рано в пенсия, а където я има, тя е обвързана с изискване за навършване на минимална възраст. Обща тенденция в Европа е възможностите за ранно пенсиониране да се ограничават, докато у нас те стоят над всякакви опити за пенсионна реформа. Това показва проучване сред 23 страни, поръчано от комисията по труда и социалната политика в Народното събрание.

В 10 европейски държави не съществува възможност за ранно пенсиониране. Това са Великобритания, Малта, Швеция, Норвегия, Дания, Холандия, Люксембург, Естония, Чехия и Унгария. В тях обаче има възможности за гъвкаво пенсиониране – да се излезе от пазара на труда преди законоустановената възраст срещу намалена пенсия. Подобно предложение има и социалният министър Ивайло Калфин – човек да може да се пенсионира до 12 месеца преди навършване на годините за трета категория, като пенсията му се намали с 0.4% за всеки недостигащ месец.

Във Франция, Гърция, Италия, Австрия, Германия, Полша има ранно пенсиониране като у нас. Румъния, Кипър, Словакия, Словения, Литва, Латвия са предприели стъпки за ограничаването му, като основно се вдига изискуемата възраст, пише „Сега“.

Миньорите се пенсионират по-рано в Гърция, Франция, Германия, Полша, Кипър, Италия, Румъния, Белгия. За военнослужещите условията са доста различни – до 10 години преди законовата възраст могат да излязат в заслужен отдих в Ирландия, Чехия, Испания, Хърватия, Литва, Полша, Румъния, Словакия, Словения и Финландия. България също е сложена в тази група, въпреки че у нас е възможно да се излезе много по-рано в пенсия – според справка на НОИ за миналата година сред военните има млади пенсионери на 37 г. Това е възможно, тъй като за някои служители от летателния състав, екипажите на подводници и др. условието е само 15 г. стаж. Между 6 и 10 г. по-рано се пенсионират в Норвегия, Германия, Франция. Най-тежки са условията за военните в Австрия, Белгия, Дания, Кипър и Люксембург – в тях минималната възраст е до пет години преди основната (за всички работещи).

Някои държави са въвели привилегията и за различни от общоприетите професии като полицаи и пожарникари. В Полша и Белгия например журналистите и фотографите могат да се пенсионират по-рано. Служителите на централната банка и нотариусите във Франция, на държавните пощи в Полша, медицинските сестри в Норвегия, работещи в стъкларската индустрия в Италия са сред любопитните примери на привилегировани професии в различните страни.

В Дания пък съществува доброволна застрахователна схема за ранно пенсиониране, която позволява на работниците да напуснат пазара на труда сравнително рано – на 60 г. Схемата е въведена през 1979 г. с цел да се насърчат по-възрастните работници и най-вече тези без квалификация да освободят места на по-младите. 10 г. след въвеждането на тази възможност 10 хил. датчани са се възползвали от правото на ранно пенсиониране.

В Швеция лицата, които са навършили 61 г., могат да се пенсионират, но могат да работят и след 67 г. със съгласието на работодателя си. Гарантираната пенсия обаче не може да се получава преди навършване на 65 години. Пенсионната система е еднаква за всички независимо от работата им – държавна, частна или самоосигуряващи се лица. Вноската за пенсия в солидарното обществено осигуряване и в индивидуална сметка е общо 18.5% от доходите през годината. Лицата, родени след 1937 г., могат да получават 2 типа пенсии – свързани с доходите и от индивидуалната си сметка във фонд. В Холандия, Великобритания и Малта за пенсиониране трябват определен брой платени осигурителни вноски и тогава човек може да се пенсионира доброволно, преди да е навършил изискуемата възраст.

В Унгария след 2012 г. отпада ранното пенсиониране за миньори, военнослужещи, артисти. В момента тези лица получават „обезщетения/помощи преди пенсионирането“, които могат да се превърнат в пенсия за старост.

Редовна препоръка на Европейската комисия към България е да се ограничат възможностите за ранно пенсиониране и да се въведат минимални години, необходими за излизане в пенсия на военни, полицаи, следователи, работещите тежък труд и др. По този въпрос все още няма предложения в пакета с мерки за пенсионната реформа на вицепремиера Ивайло Калфин, макар че и той признава, че въвеждането на минимална възраст е неизбежно. Калфин иска тя да е близка до ефективната възраст за миналата година на служителите в сектор „Сигурност“ – 52 години и 8 месеца. От военното ведомство обаче предлагат друго – да се запазят сегашните условия или в краен случай да се въведе изискване за навършени 50 г. от 2019 г. нататък. За сравнение: в момента мъжете от масовата трета категория излизат в пенсия на 63 години и 8 месеца с 38 години стаж, а жените – на 60 години и 8 месеца със стаж от 35 години.

„В момента ранното пенсиониране е на дневен ред в Европа, като тенденциите са за премахването му или за постепенното увеличаване на изискуемата за пенсиониране възраст. Нашето законодателство трябва да приеме мерки съгласно препоръките на институциите на Европейския съюз и да сложи праг от по-високи минимални възраст и стаж в случаите на ранно пенсиониране“, е изводът в доклада.

Повечето държави членки увеличават възрастта за пенсия в масовите категории. В Норвегия тя е между 62 и 75 г., във Финландия – между 63 и 68 г., в Кипър – 63 г., в Дания – 65 г. или 67 г., в Германия, Великобритания, Холандия, Белгия – 65 г., в Австрия – 65 г. за мъжете и 60 г. за жените, като за жените тази възраст ще се покачва също до 65 г., в Италия – 66 г. за мъжете и 62 г. за жените, като за тях също ще се увеличава постепенно до достигане на 66 г. през 2018 г., в Хърватия ще стане 67 г. след 2038 г. У нас целта е мъжете и жените от най-масовата категория да излизат в пенсия на 65 г. със стаж съответно 40 г. и 37 г. Тази цел трябва да бъде постигната през 2037 г.

Ако имате нужда от специализирана грижа за Ваш близък Дом за стари хора Черно море ще осигури 24/7 медицинска грижа за Вашите близки и роднини.
За повече информация, свържете се с нас на 0895549754.

Източник: https://novini.bg/