Надежда и спокойствие за утрешният ден
Свържете се с нас
тел. 070011279, 0895549754
k.k.Чайка, ул.Д-р Любен Лазаров №74 /срещу хотел Журналист/

Ако желаете да ни посетите и да разгледате базата ни, както и да получите специфична цена за услуги по вашите нужди.  Свържете се с нас

Две трети от възрастните хора в ЕС предпочитат плавно пенсиониране

Две трети от възрастните хора в ЕС предпочитат плавно пенсиониране

Около две трети от хората след 55-годишна възраст в ЕС предпочитат постепенно пенсиониране и почасова работа. Мит е, че възрастните работници не искат да продължават да работят и предпочитат да се пенсионират, каза Виктория Леви, старши икономист в Световната банка, която представи проучване за застаряването в Централна Европа и Балтийския регион.

По думите на Виктория Леви бариерите пред възрастните хора в България са, че са изключени от обучение и няма почти никакви възможности за по-плавно пенсиониране, каквито има в по-старите държави от ЕС, съобщи БТА.

Според проучването в рамките на ЕС в страните от Централна Европа и Балтийските държави населението застарява по различен начин, раждаемостта като цяло е спаднала до по-ниски равнища в сравнение с ЕС-15. Средната очаквана продължителност на живота е под тази за ЕС-15, като в повечето случаи разликата е между четири и седем години. Намаленото дълголетие се обяснява с по-високото равнище на смъртност сред бедните, а наред с това емиграцията на младите хора ускорява процеса на застаряване и води до намаляване на населението.

За България запазването на здравето на възрастните хора трябва да е приоритет. По думите на Леви ако се намали смъртността, причинена от заболявания на кръвоносната система, в България смъртността ще е по-ниска от тази в ЕС.

Според директора на Балканския институт по труда и социалната политика Иван Нейков в сегашната ситуация европейските нации имат нов шанс в световната надпревара по-активно да използват капацитета на старшото си поколение.

Като друг мит за бъдещите пенсионери Виктория Леви посочи представата за по-малката им продуктивност като работници. Тя изтъкна, че има доказателства, че при възрастните хора, ако има влошаване на когнитивните умения, то се компенсира с натрупан опит. Възрастните хора предпочитат също така да се пенсионират съвместно с партньора в живота си.

Проучването препоръчва осигуряване на по-гъвкава организация на работата, по-голям дял на работата на непълно работно време, както за работниците в предпенсионна възраст, така и за родителите на малки деца, за обезпечаване на по-дълъг трудов живот на застаряващата работна сила.

От Световната банка смятат, че за България са необходими образователни мерки. Леви припомни проучване от 2012 г., според което България има най-високо ниво на функционална математическа неграмотност, което се отразява на качеството на работната сила.

Ако имате нужда от специализирана грижа за Ваш близък Дом за стари хора Черно море ще осигури 24/7 медицинска грижа за Вашите близки и роднини.
За повече информация, свържете се с нас на 0895549754.

Източник: https://www.investor.bg/