Надежда и спокойствие за утрешният ден
Свържете се с нас
тел. 070011279, 0895549754
k.k.Чайка, ул.Д-р Любен Лазаров №74 /срещу хотел Журналист/

Ако желаете да ни посетите и да разгледате базата ни, както и да получите специфична цена за услуги по вашите нужди.  Свържете се с нас

Домовете за стари хора- кратък исторически преглед

Домовете за стари хора- кратък исторически преглед

1. Грижите за старите хора в България през 30-те и 40-те години на XXв.се полагат от църквата и благотворителните дружества и организации, не рядко обвързани и в публично-частни партньорства.

2. След 1944г. новата власт ликвидира добре функциониращата структура и одържавява сектора. Поради липса на достатъчни бюджетни средства и качествен контрол по изразходването им, поддръжката на съществуващата и изграждането на нова, качествена материална база се оказва трудно постижима задача. Това оказва своето негативно влияние и върху грижите за хората в пенсионна възраст.

3. След 1990г. започва трансформация в обществото, съобразно новите икономически условия. Това засяга в пълна степен и социалния и здравения сектор. Постепенно започва отново навлизане на частния капитал в сферата на дейност и в частност в изграждането и управлението на домовете за стари хора.

Автор: Пламен Рилски