Надежда и спокойствие за утрешният ден
Свържете се с нас
тел. 070011279, 0895549754
k.k.Чайка, ул.Д-р Любен Лазаров №74 /срещу хотел Журналист/

Ако желаете да ни посетите и да разгледате базата ни, както и да получите специфична цена за услуги по вашите нужди.  Свържете се с нас

Каква е разликата между хоспис и дом за възрастни хора?

Каква е разликата между хоспис и дом за възрастни хора?

Домът за възрастни хора доста често се бърка с хоспис. Понякога се налага да потърсим помощта на хоспис за наши близки. Какво означава ХОСПИС и какво ДОМ ЗА ВЪЗТАСТНИ ?
Има ли разлика или няма?
Разбира се, че има разлика. Хоспис е лечебно заведение, а дома за възрастни хора е социално заведение. Първият се лицензира и контролира от Министерство на здравеопазването, а втория от Социалното министерство.

В дом за възрастни услугите са социални и се полагат грижи за възрастни хора. Възрастните хора често са инвалидизирани поради напредване на възрастта и множеството хронични заболявания. Грижата може да бъде насочена към това да се подпомагат при хранене, къпане, всекидневни тоалети, поставяне на памперси и придвижване. Може да им бъде предоставена помощ от социален работник за получаване на помощни средства /инвалидни колички, столове , проходилки и др./. В дома за възрастни хора може да постъпи и възрастно лице, което не е инвалидизирано, но има нужда и от социални контакти и е самотно.

В хосписът задължително работи екип от лекар, сестра, санитар и рехабилитатор. Възможно е към екипа да се присъединят социален работник, лекар специалист и духовно лице. Оказват грижи и за тежко болни хора , нуждаещи се от медицински манипулации /инжекции, пускане на системи, обработка на рани , сондово хранене, аспирации и кислородолечение/.

Необходимо е да направим необходимите разлики, между хоспис-заведение и старчески дом или дом за възрастни, за да може, когато имат нужда нашите близки, да бъдат настанени на подходящото място и да получат това което е необходимо като грижа.