Надежда и спокойствие за утрешният ден
Свържете се с нас
тел. 070011279, 0895549754
k.k.Чайка, ул.Д-р Любен Лазаров №74 /срещу хотел Журналист/

Ако желаете да ни посетите и да разгледате базата ни, както и да получите специфична цена за услуги по вашите нужди.  Свържете се с нас

24 часа – медицински грижи за възрастни хора

24 часа – медицински грижи за възрастни хора

Настаняване в ДОМ за стари хора „ЧЕРНО МОРЕ“ със специални здравословни изисквания включва всички услуги от основния пакет за настаняване в старческия дом, плюс:

• Специфични медицински интервенции и манипулации от специалистите в екипа ни: личен лекар, лекуващ лекар, психолог, медицинска сестра,социален работник.

• 24/7 денонощно наблюдение на Вашият близък от специално назначен лекар.

• Помощ при хранене от назначен личен помощник на близкият Ви.

• Поддържане на лична хигиена и ежедневен тоалет, извършвани от персонален помощник на близкият Ви.

• Други дейности, произтичащи от специфичното състояние на Вашият роднина.

• Необходимите санитарни материали.